Vytlačiť

Skladovanie

V rámci bezpečnej úschovy každý váš dokument alebo zložku označíme čiarovým kódom a zaevidujeme do IS, čo umožní sledovať aktívne dokumenty, ich lokáciu, stav výpožičky, ako aj lehoty ich uloženia.

pic3

Scan this QR Code!