Vytlačiť

Skladovanie

V rámci bezpečnej úschovy každý váš dokument alebo zložku označíme čiarovým kódom a zaevidujeme do IS, čo umožní sledovať aktívne dokumenty, ich lokáciu, stav výpožičky, ako aj lehoty ich uloženia.

Vytlačiť

Poradenstvo

Spolu to dokážeme ! V súčinnosti s vami vytvoríme ideálny proces správy dokumentov a navrhneme optimálne riešenia pre vaše podnikanie. Vypracujeme vám potrebné manuály a pracovné postupy podľa aktuálnych zákonov a vyhlášok.

Vytlačiť

Bezpečná skartácia

Využívajte efektívne priestor pre vaše podnikanie. Pravidelným uskutočňovaním vyraďovacích konaní vám dokumenty neprerastú cez hlavu. Zabezpečíme vám kompletné vyraďovacie konanie v súčinnosti s príslušným štátnym archívom, ako aj bezpečný proces likvidácie vyradených záznamov.

Scan this QR Code!