Vytlačiť

Bezpečná skartácia

Využívajte efektívne priestor pre vaše podnikanie. Pravidelným uskutočňovaním vyraďovacích konaní vám dokumenty neprerastú cez hlavu. Zabezpečíme vám kompletné vyraďovacie konanie v súčinnosti s príslušným štátnym archívom, ako aj bezpečný proces likvidácie vyradených záznamov.

pic2

Scan this QR Code!