• sl3
  • sl3
  • sl3
Vytlačiť

Správa registratúry

Prinášame vám komplexné riešenia v oblasti správy registratúry a registratúrnych záznamov živých ako aj zaniknutých subjektov. Naše služby sústreďujeme pre maximálne pohodlie a uspokojenie zákazníkov.

Po odbornom zhodnotení stavu registratúry vám navrhneme optimálne riešenia pre uľahčenie prístupu k informáciam dôležitých pre výkon vášho podnikania a zabezpečenie bezpečnosti uloženia záznamov. Smerodajným údajom pri analýze je množstvo dokumentov ako aj štruktúra záznamov podľa druhu a spôsob ich využívania.

Vykonáme odborné vytriedenie dokumentov, ich prehľadné uloženie, indexovanie, vypracovanie zoznamov registratúry, preberacích protokolov a vyraďovacích zoznamov v rámci prípravy dokumentov na dlhodobé uloženie a využívanie.

Taktiež vám zabezpečíme archívne krabice pre dlhodobú ochranu vašich dokumentov pred degradačnými vplyvmi.

Ciele našej činnosti 

  • úspora miesta vo Vašich kancelárskych priestoroch
  • rýchle vyhľadávanie a prístup k Vašim dokumentom v prípade potreby
  • nulové investície do nákupu regálových, alebo policových systémov
  • úspora času ktorá súvisí s vyhľadávaním dokumentov, resp.úspora pracovnej sily (archivára)
  • presný a úplný prehľad o registratúrnych záznamoch
  • zníženie rizika straty dokumentov alebo ich náhodného zničenia
  • ochrana dokumentov pred prístupom nežiaducich osôb

V prípade záujmu o dlhodobú spoluprácu Vám prinášame balík služieb šitý na mieru podľa Vašich potrieb

Scan this QR Code!